Chovateľská stanica Veselý Dvor ponúka na predaj štenatá
Chovateľská stanica Al-Mira de Brie ponúka na predaj štenatá
Toggle Bar
Poradie Meno psa Majiteľ Počet bodov
     1.  Larry Bohemia Elité  Bieg Tatiana 3616,0
     2.  Impresionante Vida Moravia Campanella  Bieg Tatiana 1085,8
     3.  Fata Morgana z Andaye  Rácz Miroslav 151,7
     4.  Cora Al-Mira de Brie  Rácz Miroslav 40,0


Suka:  
poradie meno psa psovod body
1 Erssinta Emenentia Sibra /sk IPO2,pr IPO3 ČR IImiesto, sk IPO3 AT IImiesto/

Ingrid Bútorová 10999
svet2.jpg
Pes:  
1 Jack Sparrow Moravia Campanella /sk IPO 1, pr IPO 1 AT I miesto/
  Juliana Balnová 1507JulkaMS.jpg


Poradie Meno psa
Majiteľ Počet bodov
1. Rescator Nadina-Sis
Chovančíková Katarína

           522,15
2. Scout Rebell Nadina-Sis

Chovančíková Katarína

      515,40
        3.

Night on Fire Moravia Campanella

Kopčoková Zuzana

             51,00

       


                                                                             Scout Rebell Nadina-Sis, Rescator Nadina-Sis

                                                        

Výsledky súťaže Briard roka vo výkone:

Všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu plemena na športových akciách a veríme, že v budúcom roku bude pracovných briardov zas o niečo viac!
Ďakujeme a gratulujeme!

1.miesto- pes: Zsolt Tóth a Firan Flic Eminentia Sibra
1.miesto-sučka: Ingrid Bútorová a Erssinta Eminentia Sibra

Dokumenty