Briard klub SK Vás pozýva na 32.Klubovú výstavu

dňa/a date:13.10.2018

miesto/the place: Malý Lapáš (areál z Polytanu),pri Nitre

rozhodca/judge: Mgr.Nadežda Střalková (CZ)


Propozície / Proposition / Vorschlag

online prihlasovanie / online registration
 

Ak máte záujem o ubytovanie a stravu, kontaktuje prevádzkárku Penziónu „ Z polytanu „ tel: +421 903281042 (http://www.zpolytanusk.sk/index.php/kontakt)
If you are interested in accommodation and meals, please contact Pension „ Z polytanu „ phone: +421 903281042 (http://www.zpolytanusk.sk/index.php/kontakt)